کلبه مرگ

کلبه مرگ


شما به همراه دوستانتان در سفری متفاوت هستید. آب و هوای بهاری شما را به اقامت در کلبه های جنگلی ترغیب می کند. از طریق اینترنت چند خانه جنگلی را پیدا می کنید و در نهایت یکی از آنها که در دل جنگل هست را انتخاب می کنید، تعجب میکنید از اینکه با حدود 120 رزرو هیچ کامنتی از افراد قبلی مشاهده نمیکنید ولی با این حال رزرو رو قطعی میکنید. شما فراموش کردید که در مورد سابقه این شهر و داستان های خوف ناک آن هم تحقیق کنید!

پس از رسیدن به کلبه و بعد از باز کردن درب با یک پیرمرد و پیرزن مهربان مواجه میشوید و خیالتان راحت میشود . بعد از کمی استراحت و تاریک شدن هوا تصمیم میگیرید از دستپخت صاحبخانه استفاده کنید . بعد از خوردن چند قاشق متوجه میشوید که طعم غذا کمی متفاوت است , فرصت سوال کردن از صاحبخانه را پیدا نمیکنید و آخرین تصویری که یادتان می آید لبخند پیرمرد و پیر زن جلوی چشمانتان است . ‎وقتی به هوش آمدید با دست و پای بسته خودتان و دوستانتان مواجه میشوید نميدانید چرا زندانی شده اید ولی این را میدانید که فقط 60 دقیقه برای فرار از این کلبه مرگ فرصت دارید.رزرو شده
در حال رزرو

شنبه ۰۸ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
یکشنبه ۰۹ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
دوشنبه ۱۰ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
سه شنبه ۱۱ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
چهارشنبه ۱۲ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
پنجشنبه ۱۳ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
جمعه ۱۴ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
شرکت طراحی سایت: ره وب