نجات هاوانا

نجات هاوانا


سال ١٩٦٢ - پايگاه رمديوس - كوبا

تمام جهان منتظر وقوع جنگ جهانى سوم است.

بعد از عمليات ناموفق خليج خوكها در كوبا توسط آمريكا، اين فرصت به مقامات شوروى داده شد تا به بهانه محافظت از كوبا، با فيدل كاسترو ملاقات كرده و پيشنهاد استقرار محرمانه موشكهاى اتمى در خاك كوبا را به آنها بدهد كه با موافقت دولت كوبا همراه مى شود.

پس از مدتى آمريكا به كمك پرواز هواپيماهاى جاسوسى خود بر فراز خاك كوبا موفق به شناسايى اين موشكها مى شود.

حال تمام موشكهاى اتمى هر دو كشور به سمت يكديگر نشانه رفته اند و فاصله ای تا آغاز جنگ جهانی سوم نمانده است.

شما و گروهتان در كوبا بعد از نفوذ به اتاق جنگ درب را بسته ايد، سربازها پشت درب در تلاش جهت ورود هستند. در هر صورت كشته مى شويد. ولى شما براى هدفى مهمتر از جانتان اينجا هستيد.

شما باید با فشردن دکمه قرمز در اتاق امن، شلیک موشکهای اتمی را متوقف کنید و شهر هاوانا و دنیا را نجات دهید... براى تحقق آرمانها، براى نجات دوباره زمين از جنگ، براى فشردن دكمه قرمز!رزرو شده
در حال رزرو

شنبه ۰۸ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
یکشنبه ۰۹ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
دوشنبه ۱۰ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
سه شنبه ۱۱ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
چهارشنبه ۱۲ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
پنجشنبه ۱۳ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
جمعه ۱۴ آذر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
شرکت طراحی سایت: ره وب